Rendelő projekt leírása

Kép: 


Kedvezményezett neve: Nagyalásony Község Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésre
A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002
Támogatás összege: 68.850.241 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:
Nagyalásony Község Önkormányzata konzorciumban Dabrony Község Önkormányzatával és a Veszprém Megyei Önkormányzattal 2016. áprilisában pályázatot nyújtott be a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyában a nagyalásonyi orvosi rendelő felújítására.
A benyújtott támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. 05. 16. napján pozitív elbírálásban részesítette, melynek keretében a projekt megvalósítását 59.987.779,- forinttal támogatta. A Kormány a 2019. május 27-i 1308/2019-es Korm. határozattal 8.862.462 forint többlettámogatásba részesítette a projektet.

A projekt célja volt a meglévő orvosi rendelő épületének teljes külső és belső felújítása, akadálymentesítése és egészségházzá alakítása, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlőbb hozzáférés elvét követve. Az átalakítás teljes felújítást jelentett, érintve az alapozást, a lábazati falakat, a felmenő falakat, pilléreket, födémszerkezetet, tetőszerkezetet, előtetőket, nyílászárókat, a hőszigeteléseket, burkolatokat, felületképzéseket, épületgépészetet, villamos hálózatot és a fűtést. Ezen kívül teljes akadálymentesítésre került sor, és eszközöket is vásároltak. Akadálymentesítés keretében kialakították az épület mellett található gépjármű parkolót, a rendelő előtt kiszélesítették a járdát. Egyenletes, síkfelületű térkőből készített járda került kialakításra, folytonos járdaszegélyek alkalmazásával, hogy a vakok és gyengén látók könnyebben tudjanak tájékozódni és közlekedni. Az épületbe való bejutást rámpa segíti. A feljáró burkolása csúszásmentes anyaggal történt. Az akadálymentesítést követően olyan rétegek is igénybe tudják majd a szolgáltatásokat, akik eddig fizikai és egyéb korlátozottságuk miatt nem tehették meg.

A projekt mérföldkövei:
  1. 2018.01.15. Projekt előkészítése
  2. 2018.06.14. Közbeszerzési eljárás lefolytatása
  3. 2018.12.20. Az épület felújítása és akadálymentesítése 50%-os készültségi fok
  4. 2018.12.21. Az épület felújítása és akadálymentesítése 75%-os készültségi fok
  5. 2018.12.30. Az épület felújítása és akadálymentesítése 100%-os készültségi fok
  6. 2019.01.31. Projekt fizikai befejezése.
Az átalakított, felújított orvosi rendelő hivatalos átadására 2019. március 01-én került sor.

Sajtócikk - Napló 2019.03.04.pdf

 

Rendelőintézet támogatói okirat 2017

CsatolmányMéret
PDF ikon Támogatói okirat336.34 KB

Rendelőintézet építészeti műszaki leírás

Pályázati felhívás

CsatolmányMéret
PDF ikon Pályázati felhívás834.17 KB

Kultúrház támogató okirata

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.09. napján meghirdetett, Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú felhívás alapján, Nagyalásony Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2016.05.26 20:41:45 időpontban 1778647000 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. Értesítem, hogy a Támogató a 1778647000 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

Polgármesteri Köszöntő

Kedves Látogatónk!

Nagyalásonyt az 1200-as évektől jegyzik. A lakosság lélekszáma az elmúlt 20 évben 540-560 között ingadozik.
Településünk központinak mondható, hisz itt található hat település területén gazdálkodó „Táncsics” Mezőgazdasági ZRT. központja és egyben a településünk fő munkaadója. Kisebb vállalkozások mellett még működik egy postahivatal, amit az Önkormányzat tart fenn.
A nagyalásonyi általános iskola öt település tulajdonában van, amit hét település önkormányzata tart fenn. Az iskolához a helyi óvoda mellett még másik három település óvodája tartozik mint közintézmény.
A háziorvosi ellátás központi rendelője szintén itt található a hozzátartozó védőnői szolgálattal és fogászati rendelővel amit 4 település tart fenn mint a Körjegyzőséget, aminek szintén nálunk van a székhelye.
A hatvanas évekig a falut evangélikus településnek tartották számon, de a hatvanas évek után egyre több lett a katolikusok lélekszáma.
A településünk a rendszerváltás után kezdett közművesedni. Először 1991-ben vízhálózat, majd 1996-ban gáz, 1997-ben telefon, 2000-ben csatorna majd kábel tévé beruházások történtek.
Civil szervezeteink jelentős szerepet töltenek be az önkormányzat mellett a falu életében.
Településünkön működik 2 vegyesbolt, 3 vendéglátó egység amelyek a falu lakossága és az idelátogatók igényeit kielégítik.
Az önkormányzat a turisztikai lehetőségekre helyezi a közeljövőben a fő hangsúlyt és ennek érdekében fejlesztéseket kíván megvalósítani.
Településünk változásait honlapunk rendszeres olvasásával tudja végigkísérni
Látogassa honlapunkat és ismerje meg falunk történetét, mindennapjait.

Csöngei Gábor
polgármester

 

Oldalak